PODENCO CANARIO - kanárký chrt

NĚCO MÁLO O TOMTO KRÁSNÉM A UŠLECHTILÉM PLEMENI

Podenko žije na všech Kanárských ostrovech. Předpokládá se, že podenka přivezli na Kanárské ostrovy ve starověku  féničtí, řečtí a egyptští obchodníci. Kanárský chrt je pravděpodobně přímým potomkem starověkých psů žijících například v Egyptě a severmé Africe. Mezi jeho příbuzné řadíme ibizského podenka  a největšího portugalského podenka. Kanárský podenko je sedm tisísíc let staré plemeno, což dokazují mnohé nálezy a rytiny v hrobkách faraonů. Byl a i v současnosti je používán především k lovu králíků. Zvláštností je, že byť je nazýván chrtem, neloví pouze zrakem, ale i čichem a sluchem. Standard tohoto plemene vznikl roku 1987.  U nás se kanárský podenco téměř nevyskytuje.  

Kanárský chrt patří podle standardu FCI do skupiny 5. - Špicové a primitivní plemena, sekce 7 - Lovečtí psi primitivního typu (bez zkoušky z výkonu).

Podenkové a jejich variace
 

Kontakt

Ing. Alena Lazarovová Zdešov 4
378 42 Nová Včelnice
CZECH REPUBLIC

+420 722 946 183 morello.trebon@gmail.com